Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/161/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 września 2010r. w sprawie w sprawie poboru podatków od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe