Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 30 marca 2010r.

w sprawie powierzenia Miastu zadania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez Gminą Juchnowiec Kościelny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe