reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/206/10 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 ) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 700.831 zł.

- dział 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę 65.000 zł - zadanie własne,

- dział 756 rozdział 75616 § 0560 o kwotę 19.000 zł - zadanie własne,

- dział 756 rozdział 75618 § 0690 o kwotę 119.000 zł - zadanie własne,

- dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 93.803 zł - zadanie własne,

- dział 801 rozdział 80104 § 2310 o kwotę 147.000 zł - porozumienie z jst,

- dział 853 rozdział 85395 § 2007 o kwotę 171.724 zł - zadanie własne,

- dział 853 rozdział 85395 § 2009 o kwotę 30.304 zł - zadanie własne,

- dział 630 rozdział 63095 § 6269 o kwotę 55.000 - zadanie własne.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 55.000 zł.

- dział 630 rozdział 63095 § 6260 o kwotę 55.000 zł - zadanie własne.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 562.000 zł.

- dział 801 rozdział 80104 § 2540 o kwotę 112.000 zł - zadanie własne,

- dział 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę 40.000 zł - zadanie własne,

- dział 900 rozdział 90095 § 6050 o kwotę 90.000 zł - zadanie własne,

- dział 921 rozdział 92195 § 6050 o kwotę 50.000 zł - zadanie własne,

- dział 926 rozdział 92695 § 6050 o kwotę 270.000 zł - zadanie własne.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.207.831 zł.

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 146.000 zł - zadanie własne

- dział 600 rozdział 60016 § 6060 o kwotę 61.000 zł - zadanie własne

- dział 630 rozdział 63095 § 6050 o kwotę 40.000 zł - zadanie własne,

- dział 630 rozdział 63095 § 6059 o kwotę 60.000 zł - zadanie własne,

- dział 801 rozdział 80101 § 4270 o kwotę 20.000 zł - zadanie własne,

- dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę 200.000 zł - zadanie własne,

- dział 801 rozdział 80104 § 4010 o kwotę 213.000 zł - zadanie własne,

- dział 801 rozdział 80104 § 4110 o kwotę 34.000 zł - zadanie własne,

- dział 801 rozdział 80104 § 4120 o kwotę 3.000 zł - zadanie własne,

- dział 801 rozdział 80110 § 4270 o kwotę 53.803 zł - zadanie własne,

- dział 801 rozdział 80132 § 4270 o kwotę 20.000 zł - zadanie własne,

- dział 852 rozdział 85278 § 2710 o kwotę 10.000 zł - zadanie własne,

- dział 853 rozdział 85395 § 4117 o kwotę 9.641 zł - zadanie własne,

- dział 853 rozdział 85395 § 4119 o kwotę 1.702 zł - zadanie własne,

- dzial 853 rozdział 85395 § 4127 o kwotę 1.561 zł -zadanie własne

- dział 853 rozdział 85395 § 4129 o kwotę 275 zł - zadania własne,

- dział 853 rozdział 85395 § 4177 o kwotę 87.575 zł - zadanie własne,

- dział 853 rozdział 85395 § 4179 o kwotę 15.455 zł - zadanie własne,

- dział 853 rozdział 85395 § 4217 o kwotę 15.498 zł - zadanie własne,

- dział 853 rozdział 85395 § 4219 o kwotę 2.735 zł - zadanie własne,

- dział 853 rozdział 85395 § 4249 o kwotę 8.016 zł - zadanie własne,

- dział 853 rozdział 85395 § 4307 o kwotę 5.415 zł - zadanie własne,

- dział 853 rozdział 85395 § 4309 o kwotę 955 zł - zadanie własne,

- dział 853 rozdział 85395 § 4707 o kwotę 6.120 zł - zadanie własne,

- dział 853 rozdział 85395 § 4709 o kwotę 1.080 zł - zadanie własne,

- dział 853 rozdział 85395 § 4757 o kwotę 487 zł - zadanie własne,

- dział 853 rozdział 85395 § 4759 o kwotę 86 zł - zadanie własne,

- dział 853 rozdział 85395 § 4247 o kwotę 45.427 zł - zadanie własne,

- dział 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę 40.000 zł - zadanie własne.

- dział 921 rozdział 92116 § 2480 o kwotę 90.000 zł - zadanie własne,

- dział 921 rozdział 92120 § 2720 o kwotę 15.000 zł - zadanie własne.

§ 5. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 37.796.836 zł, a plan wydatków 38.206.836 zł. Deficyt budzetowy w kwocie 410.000 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

§ 6. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. W budżecie miasta na 2010 r. przyjętym Uchwałą Nr XXXIX/169/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta na 2010 r. opublikowanym w Dz.U.Woj. Podlaskiego Nr 47, poz.822 wprowadza się zmiany polegające na:

1) załącznik Nr 2 pn."Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 r." otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

2) załącznik Nr 3 pn."Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funuszy strukturalnych i funduszy spójności" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

3) załącznik Nr 6 pn. "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4) załącznik Nr 5 pn."Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/206 /10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 29 września 2010 r.
Zalacznik1.doc

objaśnienia do zmian w budżecie na 2010 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/206 /10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 29 września 2010 r.
Zalacznik2.doc

wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/206 /10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 29 września 2010 r.
Zalacznik3.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/206 /10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 29 września 2010 r.
Zalacznik4.doc

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/206 /10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 29 września 2010 r.
Zalacznik5.doc

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama