reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/260/10 Rady Gminy Orla z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art.211, art. 212, art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/218/09 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 60, poz. 991, Nr 108, poz. 1600, Nr 138, poz. 1826, Nr 169, poz. 2086, Nr 211 poz. 2617) wprowadza się następujące zmiany:

1) w zakresie wydatków zgodnie z zapisami § 2;

2) w zakresie wielkości nakładów na inwestycje w wykazie zadań inwestycyjnych stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/218/09 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 60, poz. 991, Nr 108, poz. 1600, Nr 138, poz. 1826, Nr 169, poz. 2086, Nr 211 poz. 2617) nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/218/09 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 60, poz. 991, Nr 108, poz. 1600, Nr 138, poz. 1826, Nr 169, poz. 2086, Nr 211 poz. 2617) nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmiany w planie wydatków budżetowych:
§ 3. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na 2010 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów - 9.358.255 zł, w tym dochody bieżące 6.815.710 zł, dochody majątkowe 2.542.545 zł,

- plan wydatków - 11.844.255 zł, w tym wydatki bieżące 6.834.694 zł, wydatki majątkowe 5.009.561 zł,

- deficyt budżetu wynosi 2.486.000 zł, a źródłem jego pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.186.000 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 1.300.000 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Aleksander Klin


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/260/10
Rady Gminy Orla
z dnia 23 września 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Przewodniczący Rady Gminy


Aleksander Klin


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/260/10
Rady Gminy Orla
z dnia 23 września 2010 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2010 roku

Przewodniczący Rady Gminy


Aleksander Klin

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama