reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/214/10 Rady Gminy Filipów z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 229, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latch 2010 -2012 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2010 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 12.354.178 zł;

- bieżące - 11.581.324 zł,

- majątkowe - 772.854 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 15.605.189 zł;

- bieżące - 10.943.638 zł,

- majątkowe - 4.661.551 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 3.251.011 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) wolnych środków w kwocie 372.598 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.878.413 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2010 rok stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Ewa Walicka-Grzyb


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/214/10
Rady Gminy Filipów
z dnia 29 września 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp

Nazwa zadania

Dział/ rozdz.

Okres realizacji zadania

Planowane wydatki ogółem

Lata

Wysokość wydatków w poszczególnych latach

Źródła finansowania:

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Środki własne budżetu

Budżet Państwa

Fundusze strukturalne

kredyty i pożyczki

1.

Odtworzenie nawierzchni drogi wojewódzkiej

Dz. 600 rozdz. 60013

2010-2012

711 418,00

2010

113 579,00

0,00

113 579,00

Urząd Gminy Filipów

2011

484 260,00

242 130,00

242 130,00

2012

113 579,00

0,00

113 579,00

2.

Remont sieci wodociagowej w Filipowie

Dz 010 rozdz. 01010

2010 - 2012

817 666,00

2010

141 915,00

0,00

141 915,00

Urząd Gminy Filipów

2011

391 918,00

0,00

391 918,00

2012

283 833,00

141 916,00

141 917,00

3.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Filipowie-I etap

Dz 900 rozdz. 90001

2010 - 2012

5 781 999,00

2010

1 554 340,00

10 000,00

1 544 340,00

Urząd Gminy Filipów

2011

2 831 350,00

1 277 010,00

1 554 340,00

2012

1 396 309,00

698 155,00

698 154,00

4.

Budowa Gminnego Centrum Kultury

Dz. 921 rozdz. 92109

2010 - 2012

1 745 720,00

2010

650 330,00

36 600,00

613 733,00

Urząd Gminy Filipów

2011

1 095 390,00

1 095 390,00

2012

0,00

0,00

0,00

5.

Przebudowa drogi gminnej Czarne - Białe Jeziorki

Dz. 600 rozdz. 60016

2010 - 2012

655 832,00

2010

0,00

0,00

Urząd Gminy Filipów

2011

341 000,00

341 000,00

0,00

2012

0,00

0,00

Ogółem wydatki na inwestycję

9 712 635,00

9 397 803,00

2 746 811,00

0,00

0,00

6 650 995,00

Ogółem wydatki na inwestycję w 2010 roku

2 460 164,00

X

X

X

X

X

X


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/214/10
Rady Gminy Filipów
z dnia 29 września 2010 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2010 rok

1. Wprowadzone zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały dotyczą zabezpieczenia środków własnych gminy na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Czarne - Białe Jeziorki o dł. 1,685 km na 2011 rok.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama