Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 203/10 Wójta Gminy Łomża z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie § 1 ust. 3 uchwały Nr XXXII/236/09 Rady Gminy Łomża z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok, postanawiam:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetowe na zadania własne o kwotę 59 300 zł, w tym:

1)Dział 852 rozdział 85219 § 2030 - 5 300 zł

2)Dział 852 rozdział 85295 § 2030 - 54 000 zł

2. Zwiększyć wydatki budżetowe na zadania własne o kwotę 59 300 zł, w tym:

1)Dział 852 rozdział 85219 § 4010 - 5 300 zł (dotacja)

2)Dział 852 rozdział 85295 § 3110 - 54 000 zł (dotacja)

§ 2. 1. Zmniejszyć dochody budżetowe na zadania zlecone w wysokościo 655 zł, w tym:

1)Dział 751 rozdział 75107 § 2010 - 655 zł

2. Zmniejszyć wydatki budżetowe na zadania zlecone w wysokości 655 zł, w tym:

1)Dział 751 rozdział 75107 § 3030 - 540 zł

2)Dział 751 rozdział 75107 § 4170 - 114,60 zł

3)Dział 751 rozdział 75107 § 4360 - 0,40 zł

§ 3. 1. Zmniejszyć dochody budżetowe na zadania własne 114 zł, w tym:

1)Dział 852 rozdział 85213 § 2030 - 114 zł

2. Zmniejszyć wydatki budżetowe na zadania własne 114 zł, w tym:

1)Dział 852 rozdział 85213 § 4130 - 114 zł

§ 4. 1. Zwiększyć dochody budżetowe na zadania zlecone w wysokości 4 858 zł, w tym:

1)Dział 750 rozdział 75056 § 2010 - 4 485 zł

2)Dział 852 rozdział 85213 § 2010 - 373 zł

2. Zwiększyć wydatki budżetowe na zadania zlecone w wysokości 4 858 zł, w tym:

1)Dział 750 rozdział 75056 § 3020 - 3 693,85 zł

2)Dział 750 rozdział 75056 § 4110 - 455,71 zł

3)Dział 750 rozdział 75056 § 4120 - 90,50 zł

4)Dział 750 rozdział 75056 § 4210 - 188,11 zł

5)Dział 750 rozdział 75056 § 4410 - 56,83 zł

6)Dział 852 rozdział 85213 § 4130 - 373 zł

§ 5. Dokonać zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami - zadania własne:

1. Zmniejszenia:

1)Dział 600 rozdział 60016 § 4300 - 100 000 zł

2)Dział 700 rozdział 70005 § 4590 - 10 000 zł

3)Dział 700 rozdział 70095 § 4300 - 15 000 zł

4)Dział 750 rozdział 75023 § 4040 - 1 000 zł

5)Dział 750 rozdział 75023 § 4750 - 15 000 zł

6)Dział 750 rozdział 75075 § 4300 - 4 000 zł

7)Dział 750 rozdział 75095 § 4430 - 5 000 zł

8)Dział 754 rozdział 75412 § 4410 - 400 zł

9)Dział 754 rozdział 75412 § 4430 - 200 zł

10)Dział 756 rozdział 75647 § 4100 - 400 zł

11)Dział 758 rozdział 75818 § 4810 - 3 000 zł

12)Dział 801 rozdział 80101 § 4040 - 1 587 zł

13)Dział 801 rozdział 80101 § 4210 - 1 415 zł

14)Dział 801 rozdział 80101 § 4240 - 3 630 zł

15)Dział 801 rozdział 80101 § 4270 - 304 zł

16)Dział 801 rozdział 80101 § 4300 - 22 088 zł

17)Dział 801 rozdział 80101 § 4350 - 16 724 zł

18)Dział 801 rozdział 80101 § 4430 - 106 zł

19)Dział 801 rozdział 80103 § 4040 - 14 zł

20)Dział 801 rozdział 80103 § 4210 - 1 000 zł

21)Dział 801 rozdział 80103 § 4240 - 1 056 zł

22)Dział 801 rozdział 80113 § 4300 - 1 544 zł

23)Dział 851 rozdział 85154 § 4170 - 900 zł

24)Dział 852 rozdział 85219 § 4010 - 5 300 zł

25)Dział 852 rozdział 85219 § 4010 - 5 340 zł

26)Dział 852 rozdział 85219 § 4110 - 813 zł

27)Dział 852 rozdział 85219 § 4120 - 220 zł

28)Dział 852 rozdział 85219 § 3020 - 1 000 zł

29)Dział 926 rozdział 92695 § 4170 - 5 000 zł

Razem 222 041 zł

2. Zwiększenia:

1)Dział 600 rozdział 60016 § 4270 - 100 000 zł

2)Dział 700 rozdział 70005 § 4300 - 15 000 zł

3)Dział 700 rozdział 70095 § 4270 - 10 000 zł

4)Dział 750 rozdział 75023 § 4140 - 1 000 zł

5)Dział 750 rozdział 75023 § 4300 - 10 000 zł

6)Dział 750 rozdział 75023 § 4360 - 5 000 zł

7)Dział 750 rozdział 75023 § 4400 - 3 000 zł

8)Dział 750 rozdział 75075 § 4210 - 9 000 zł

9)Dział 754 rozdział 75412 § 4280 - 400 zł

10)Dział 754 rozdział 75412 § 4700 - 200 zł

11)Dział 756 rozdział 75647 § 4210 - 400 zł

12)Dział 801 rozdział 80101 § 4210 - 300 zł

13)Dział 801 rozdział 80101 § 4260 - 16 724 zł

14)Dział 801 rozdział 80101 § 4270 - 25 600 zł

15)Dział 801 rozdział 80101 § 4300 - 4 130 zł

16)Dział 801 rozdział 80101 § 4370 - 700 zł

17)Dział 801 rozdział 80101 § 4430 - 32 zł

18)Dział 801 rozdział 80103 § 4210 - 25 zł

19)Dział 801 rozdział 80103 § 4280 - 45 zł

20)Dział 801 rozdział 80104 § 4280 - 110 zł

21)Dział 801 rozdział 80113 § 4270 - 1 522 zł

22)Dział 801 rozdział 80113 § 4430 - 22 zł

23)Dział 801 rozdział 80148 § 4210 - 43 zł

24)Dział 801 rozdział 80148 § 4270 - 205 zł

25)Dział 801 rozdział 80148 § 4300 - 10 zł

26)Dział 851 rozdział 85154 § 4110 - 900 zł

27)Dział 852 rozdział 85212 § 4010 - 5 340 zł

28)Dział 852 rozdział 85212 § 4110 - 813 zł

29)Dział 852 rozdział 85212 § 4120 - 220 zł

30)Dział 852 rozdział 85214 § 3110 - 5 300 zł

31)Dział 852 rozdział 85219 § 4210 - 1 000 zł

32)Dział 926 rozdział 92695 § 4300 - 5 000 zł

Razem 222 041 zł

§ 6. Dokonać zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami - zadania zlecone:

1. Zmniejszenia:

Dział 852 rozdział 85212 § 3110 - 4 000 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 4010 - 700 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 4120 - 1 100 zł

Razem 5 800 zł

2. Zwiększenia:

Dział 852 rozdział 85212 § 4110 - 4 000 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 4210 - 800 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 4300 - 1 000 zł

Razem 5 800 zł

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 22 821 792 zł

Wydatki ogółem - 29 034 062 zł

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Jacek Albin Nowakowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe