reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/280/10 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 26 października 2010r.

zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e i oraz pkt 10 i art. 8 ust.2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) i art. 211 ust.1 , art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 40 716 zł zgodnie z § 5 do niniejszej uchwały

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 137 060 zł zgodnie z § 6 do niniejszej uchwały

3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 58 714 zł zgodnie z § 7 do niniejszej uchwały

4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 155 058 zł zgodnie z § 8 do niniejszej uchwały

§ 2. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 18 535 774 zł , z tego:

- dochody bieżące w wysokości 15 509 707 zł

- dochody majątkowe w wysokości 3 026 067 zł

§ 3. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 22 698 864 zł , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 15 191 676 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 7 507 188 zł

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 163 090 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 4 003 090 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 160 000 zł

§ 5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 716 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

010

01010

0750

785

Zwiększenie planu dochodów o czynsze dzierżawne z obwodów łowieckich

750

75023

0870

7 700

Zwiększenie planu dochodów majątkowych z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna tartacznego

756

75615

0910

270

Zwiększenie planu dochodów o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

756

75616

0690
0910

470
390

Zwiększenie planu dochodów o wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnień od podatków

756

75647

0690

100

Zwiększenie planu dochodów o wpłaty komornicze

900

90002

0830

28000

Zwiększenie dochodów o wpływy z usług w ramach gospodarki odpadami

921

92109

0920
0970

176
234

Zwiększenie planu dochodów o wpływy z odsetek i różnych dochodów

926

92605

0970

2 591

Zwiększenie planu dochodów o wpływy z różnych dochodów

Razem

40 716

§ 6. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 137 060 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

852

85212

2010

131 660

Zmniejszenie planu dochodów o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem PUW- FB.II.MC.3011-282/2010

852

85216

2030

5 400

Zmniejszenie planu dochodów o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem PUW- FB.II.MC.3011-282/2010

Razem

137 060

§ 7. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 58 714 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

630

63003

6060

11 000

Zwiększenie planu wydatków majątkowych na zakup systemu alarmowego w Miejskim Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu

700

70005

4300

3 240

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami

852

85202

4430

474

Zwiększenie planu wydatków bieżących na opłaty w związku z kosztami utrzymania podopiecznego w Domu Pomocy społecznej

900

90001

4170
4210
4260
4300

4000
15000
20000
5000

Zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód

Razem

58 714

§ 8. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 155 058 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

757

75704

8020

1 998

Zmniejszenie planu wydatków - uwolnienie poręczeń i gwarancji

852

85212

3110

131 660

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach świadczeń społecznych

852

85216

3110

5 400

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach zasiłków stałych

700

70004

4270
4300

5000
3000

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach gospodarki mieszkaniowej

900

90002

4210
4300

3000
5000

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach gospodarki odpadami

Razem

155 058

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Goniądzu


Piotr Gabriel Haffke

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Milena Bernacka-Stachniałek

Adwokat i doradca restrukturyzacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama