reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/186/10 Rady Gminy Giby

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) oraz § 7 Uchwały Nr XXXII/148/09 Rady Gminy Giby z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giby na 2010 rok, Rada Gminy Giby uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę: 337 240 zł i zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 2 853 885 zł zgodnie z tabelą w Załączniku Nr 1

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 3 143 795 zł i zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 3 179 388 zł zgodnie z tabelą w Załączniku Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 8 605 713 zł, w tym bieżące - 8 145 713 zł majątkowe - 460 000 zł. Plan wydatków budżetowych - 12 021 962 zł, w tym bieżące - 8 096 572 zł majątkowe - 3 925 390 zł. Deficyt budżetu w kwocie 3 416 249 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w kwocie 1 835 197 zł, pożyczką w kwocie 1 315 710 zł i kredytem w kwocie 164 000 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz wolnymi środkami w kwocie 101 342 zł.

§ 3. Przyjmuje się: - zadania inwestycyjne w 2010 roku stanowiące Załącznik Nr 3; - przychody i rozchody budżetu w 2010 roku stanowiące Załącznik Nr 4; - prognozę kwoty długu i spłat na lata 2010 - 2020 stanowiącą Załącznik Nr 5; - wydatki na prognozy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowiące Załącznik Nr 6

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

1. finansowanie przejściowego deficytu w kwocie 450 000 zł

2. finansowanie planowanego deficytu 3 314 907 zł ( w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 1 479 710 zł)

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 448 308 zł

§ 5. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 4

§ 6. Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi Załącznik Nr 7

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giby

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Bednarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/186/10
Rady Gminy Giby
z dnia 29 października 2010 r.

Dochody

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Lis

doradca podatkowy, partner w Andersen Tax & Legal, Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama