reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/311/10 Rady Gminy Radziłów

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 2010 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 121 ust.4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 346.085,00 zł Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 178.687,00 zł Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 794.168,00 zł Zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.173.725,00 zł Zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach działów i rozdziałów na kwotę zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały 87.050,00 zł

§ 6. Zmienia się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Radziłów na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Zmienia się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Radziłów na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Radziłów na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Zmienia się plan przychodów i rozchodów na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami 2.301.252,00 zł

§ 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 731.506,00 zł

§ 12. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: - plan dochodów 15.152.324,00 zł z tego : - bieżące - 12.023.078,00 zł, - majątkowe - 3.129.246,00 zł - plan wydatków 19.197.147,00 zł z tego: - bieżące - 12.041.663,00 zł, - majątkowe - 7.155.484,00 zł

§ 13. Deficyt budżetowy gminy w wysokości 4.044.823,00 zł planuje pokryć się pożyczką i kredytem bankowym.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady

Zbigniew Mordasiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/311/10
Rady Gminy Radziłów
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik1.doc

zał nr 1-5

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/311/10
Rady Gminy Radziłów
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik2.xlsx

zał nr 6

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/311/10
Rady Gminy Radziłów
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik3.xls

zał nr 7

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/311/10
Rady Gminy Radziłów
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik4.xls

zał nr 8

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIII/311/10
Rady Gminy Radziłów
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik5.xls

zał nr 9

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

FC NIKMARK

Agencja Marketingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama