reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 225/XLVII/10 Rady Miasta Zambrów

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, , z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1462, Nr 249, poz.2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz.1316, z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 22, poz.120, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857) Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Konsultacje z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przeprowadzane będą poprzez zamieszczenie na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Zambrów oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów projektów aktów będących przedmiotem konsultacji.

§ 2. Konsultacje zarządza Burmistrz Miasta zamieszczając informację o przystąpieniu do konsultacji projektów aktów, o których mowa w § 1, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zambrów.

§ 3. 1. Uwagi i opinie dotyczące konsultowanego aktu, w formie pisemnej organizacje pozarządowe i inne podmioty mogą składać w Sekretariacie Urzędu Miasta lub przesłać drogą elektroniczną na adres: um@zambrow.pl.

2. Termin składania uwag i opinii do konsultowanego aktu podaje Burmistrz Miasta w informacji, o której mowa w § 2.

§ 4. Uwagi i opinie wniesione do projektu aktu, o którym mowa w § 1 Burmistrz przedstawi Radzie Miasta Zambrów wraz z informacją, które z nich zostały uwzględnione, a które nie z podaniem przyczyn nieuwzględnienia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kosior

Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama