reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/181/10 Rady Gminy Janów

z dnia 25 października 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 , z 2005r. Nr 72, poz. 1141 i Nr 175, poz. 1457 iz 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218 , z 2008r Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 , z 2009 Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r Nr 28, poz.142 i 146) oraz art. 211, art. 212 , art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146 i Nr 96 , poz.620) Rada Gminy Janów postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 56 057 zł , w tym:

1) na zadania bieżące- 56 057 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 224 767 zł , w tym:

1) na zadania bieżące - 224 767 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 168 710 zł, w tym:

1) na zadania bieżące - 68 460 zł

2) na zadania majątkowe - 100 250 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu na 2010 rok dotyczący zadań inwestycyjnych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetu gminy - 15 298 077 z tego:

- bieżące w wysokości - 11 736 278 zł

- majątkowe w wysokości - 3 561 799 zł

2) plan wydatków budżetu gminy - 16 151 601 zł , z tego:

- bieżące w wysokości - 10 327 708 zł

- majątkowe w wysokości - 5 823 893 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 853 524 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 853 524 zł.

§ 4. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Janów na 2010 rok stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Bakun


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/181/10
Rady Gminy Janów
z dnia 25 października 2010 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/181/10
Rady Gminy Janów
z dnia 25 października 2010 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/181/10
Rady Gminy Janów
z dnia 25 października 2010 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu na 2010 rok

WYJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

1) Pismo z PUW FB.IIMC.3011-277/2010 - zwiększenie dotacji na zasiłki stałe - 6 087 zł

2) Pismo z PUW FB.IIMC.3011-286/2010 - zwiększenie dotacji na dożywianie - 10 092 zł

3) Pismo z PUW FB.IIMS.3011-293/2010 - zwiększenie dotacji na stypendia - 35 577 zł

4) Pismo z PUW FB.IIBŁ.3011-290/2010 - zwiększenie dotacji na Wyprawkę szkolną - 4 301 zł

5) Przesunięcia między paragrafami oraz zwiększenie wydatków o kwotę 40 250 zł w dziale OŚWIATA

6) Zwiększenie wydatków dziale ADMINISTRACJA

7) Zwiększenie wydatków na zakup materiałów na potrzeby Oczyszczalni ścieków

8) Zwiększenie wydatków na składki dla ZG WP oraz ZGRP

9) Zmniejszenie wydatków dotyczących inwestycji " Remont przystanku PKS w Janowie" - inwestycja została przeniesiona na rok 2011.

10) Zwiększenie wydatków na działalność OSP

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Żurowski

Dyrektor Regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama