reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 17 grudnia 2010r.

w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc przyznaną osobom i rodzinom w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2259 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Pomoc w formie dożywiania oraz posiłku osobom jego pozbawionym, o których mowa w art. 3 ustawy o ustanowieniu wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" może być przyznana nieodpłatnie jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Pomoc w formie posiłków, o których mowa w § 1 może być przyznana odpłatnie jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej na zasadach określonych w tabeli:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %

Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu pomocy w zakresie dożywiania wyrażona w %

do 150%

bezpłatnie

powyżej 150% - 200%

30%

powyżej 200% - 230%

50%

powyżej 230% - 250%

70%

powyżej 250%

100%

§ 3. Zwrot wydatków, o których mowa w § 2 następuje na bieżąco poprzez jednorazową wpłatę należności przelewem na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bakałarzewie na podstawie zestawienia wydatków sporządzonego przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bakałarzewie.

§ 4. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami związanymi z sytuacją życiową osób i rodzin korzystających ze świadczenia w formie posiłku, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bakałarzewie może odstąpić od żądania zwrotu kosztów dożywiania na wniosek osoby i pracownika socjalnego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Tomasz Naruszewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Martyna Owsiak

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama