reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/19/10 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 20 grudnia 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2010 r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078 ) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r.Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.263.630.576 zł, w tym dochody bieżące - 997.297.288 zł i dochody majątkowe - 266.333.288 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 831.436.628 zł,

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 432.193.948 zł.

§ 2. Ustala się:

1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.483.470.582 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) wydatki budżetu gminy w wysokości 931.708.955 zł,

b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 551.761.627 zł.

2) zadania inwestycyjne w 2010 r. oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 286.771.788 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 219.840.006 zł, który pokrywa się:

a) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 69.840.006 zł,

b) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie - 150.000.000 zł.

2) przychody budżetu w wysokości 323.127.089 zł, rozchody w wysokości 103.287.083 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się:

1) plan przychodów i wydatków dla:

a) zakładów budżetowych: przychody - 132.543.871 zł, wydatki - 134.419.073 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

b) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody - 860.000 zł, wydatki 860.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2) plan finansowy dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 17.416.481 zł, wydatki - 20.048.640 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 127.004.259 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 39.526.230 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 72.450.508 zł,

c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 15.027.521 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 45.383.969 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 17.096.877 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 28.287.092 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Miasta na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 80.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 219.840.006 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie 102.839.861 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/10
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Dochody budżetu miasta na 2010r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/19/10
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu miasta na 2010 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/19/10
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Zadania inwestycyjne w 2010r. oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/19/10
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/19/10
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/19/10
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010r


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/19/10
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010r


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/19/10
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.xls

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama