reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/10/10 Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 23 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka w Supraślu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §69 ust. 4 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu Białostockiego Nr XII/100/07 z dnia 25 października 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 245, poz. 2518 z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/353/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie Statutu Domu Dziecka w Supraślu (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 172, poz. 1608; z 2008r. Nr 5, poz. 59) w załączniku "Statut Domu Dziecka w Supraślu" wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

"1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)",

2) w §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Placówka jest jednostką budżetową Powiatu Białostockiego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)"

3) w §3 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

"2. Dom Dziecka w Supraślu jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego. 3.Podstawową działalnością Placówki jest zapewnienie umieszczonym w niej dzieciom:

a) całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb,

b) zajęć wychowawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, rekompensujących braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujących do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym - odpowiedniej rehabilitacji i zajęć specjalistycznych,

c) kształcenia, wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych,

d) organizację odpowiednich form opieki w środowisku, grup usamodzielniających oraz kontaktu z rodzinami zaprzyjaźnionymi,

e) ponadto Placówka podejmuje działania w celu powrotu dzieci do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej oraz pracuje z rodzina dziecka".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego


Sławomir Gołaszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama