reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/12/10 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 14 grudnia 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Śniadowo uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w 2011 roku w następującej wysokości:

1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,34 zł;

2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,14 zł;

3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich częśći zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,97 zł;

4) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,73 zł;

5) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części; w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,73 zł;

6) od budowli związanych z sieciami wodociągowymi, ujęciami wód , pompowniami wód, stacjami uzdatniania wody, sieciami kanalizacyjnymi, pompowniami ścieków, oczyszczalniami ścieków - 1,183 % ich wartości, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

7) od pozostałych budowli - 2 % ich wartości, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

8) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,40 zł;

9) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,77 zł;

10) od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych; w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,25 zł.

§ 2. 1. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych prowadzony będzie w formie inkasa przez sołtysów wsi: Brulin, Chomentowo, Dębowo, Duchny Młode, Grabowo, Jakać-Borki, Jakać Dworna, Jakać Młoda, Jastrząbka Młoda, Jemielite-Wypychy,. Kołaczki, Konopki Młode, Koziki, Mężenin, Młynik, Olszewo, Osobne, Ratowo-Piotrowo, Sierzputy-Marki, Sierzputy Zagajne, Stara Jakać, Stara Jastrząbka, Stare Duchny, Stare Jemielite, Stare Konopki, Stare Ratowo, Stare Szabły, Strzeszewo, Szczepankowo, Śniadowo, Truszki, Uśnik, Uśnik-Dwór, Uśnik-Kolonia, Wierzbowo, Wszerzecz-Kolonia, Wszerzecz, Zagroby,Zalesie- Poczynki, Zalesie-Wypychy, Żebry-Kolonia, Żebry.

2. Wysokość wynagrodzenia sołtysów za inkaso określa uchwała Nr IV/26/03 z dnia 17 marca 2003 roku w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych stanowiących dochody własne gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Zalewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama