reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 23 grudnia 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków tranportowych na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96 poz. 620; Rada Gminy Kobylin-Borzymy uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transprtowych obowiązujace na terenie Gminy:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie - 500,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 600,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 800,00 zł

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równowazne:

a) o liczbie osi jezdnych - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.200,00 zł

b) o liczbie osi jezdnych - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.580,00 zł

c) o liczbie osi jezdnych - cztery i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.672,00 zł

3) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

a) o liczbie osi jezdnych - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.580,00 zł

b) o liczbie osi jezdnych - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.594,00 zł

c) o liczbie osi jezdnych - cztery i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton do mniej niż 29 ton - 2.370,00 zł

d) o liczbie osi jezdnych - cztery i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 29 ton - 2.480,00 zł

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zaspołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton - 1.200,00 zł

5) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkachi opłatach lokalnych, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym zqa równoważne:

a) o liczbie osi jezdnych - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.840,00 zł

b) o liczbie osi jezdnych - trzy i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.840,00 zł

6) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

a) o liczbie osi jezdnych - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton do mniej niż 31 ton - 1.840,00 zł

b) o liczbie osi jezdnych - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 31 ton - 1.960,00 zł

c) o liczbie osi jezdnych - trzy i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton do mniej niż 40 ton - 1.930,00 zł

d) o liczbie osi jezdnych - trzy i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 40 ton - 2.580,00 zł

7) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 500,00 zł

8) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i wyższą:

a) o liczbie osi jezdnych - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.300,00 zł

b) o liczbie osi jezdnych - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.300,00 zł

c) o liczbie osi jezdnych - trzy i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.300,00 zł

9) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjatkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą:

a) o liczbie osi jezdnych - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.300,00 zł

b) o liczbie osi jezdnych - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton do 36 ton włącznie - 1.310,00 zł

c) o liczbie osi jezdnych - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 36 ton - 1.720,00 zł

d) o liczbie osi jezdnych - trzy i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej od 12 do 36 ton włącznie - 1.300,00 zł

e) o liczbie osi jezdnych - trzy i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 36 ton - 1.700,00 zł

10) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od ilości miejsc od siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 800,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.000,00 zł

2. Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i w latach następnych określa się w wysokości:

a) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1:

- lit. a) - 480,00 zł

- lit. b) - 580,00 zł

- lit. c) - 780,00 zł

b) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 - 1.180,00 zł

c) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7 - 480,00 zł

d) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 10:

- lit. a) - 780,00 zł

- lit. b) - 980,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Kobylin-Borzymy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/125/09 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych /Dz.Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 235, poz. 2867/.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Bagiński


reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integral Collections

Dział Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama