reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/16/10 Rady Gminy Nowinka

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/146/05 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz.1271 Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717,Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z 2009r. Nr 57, poz.420,Nr157, poz.1241 z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620) art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/146/05 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 271 poz. 3195)wprowadza się następujące zmiany:

1)Załącznik nr 1 określający wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2)Załącznik nr 2 określający wzór formularza informacji na podatek od nieruchomości otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Pietrewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/10
Rady Gminy Nowinka
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/10
Rady Gminy Nowinka
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

Informacja na podatek od nieruchomości

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wydawnictwo GASKOR

Profesjonalne publikacje z zakresu prawa i biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama