reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Kuźnica

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy w roku 2011


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.218, Nr 173 poz.1218 z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity : Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.620) Rada Gminy Kuźnica uchwala, co następuje:
§ 1. Z uwagi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium RIO w Białymstoku (Nr 4282/10 z dnia 17 listopada 2010 r.) dokonuję się Zmiany Uchwały Rady Gminy Kuźnica Nr. XLII/198/10 z dnia 28.10.2010 r. w zakresie § 1 pkt. 2 oraz załącznika Nr1 (w zakresie określenia stawek) Załącznik Nr 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica.
Przewodniczący Rady Gminy Kuźnica
mgr Bohdan Garkowski
Załącznik do uchwały Nr III/11/10
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama