reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/19/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 28 grudnia 2010r.

zmieniająca uchwałę Nr X/75/07 z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących na terenie gminy nowe inwestycje

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm. Nr 96, poz. 620) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/75/07 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących na terenie gminy nowe inwestycje (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 201, poz. 2043), zmienionej uchwałą Nr XXII/189/08 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 30 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 16, poz. 152) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.7. Przedsiębiorca, bez względu na podstawę prawa do zwolnienia, zobowiązany jest ponadto, w terminie miesiąca od zajścia zdarzenia skutkującego prawem do zwolnienia, przedstawić:

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzajacych go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

b) w zakresie pozostałych informacji - informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, o których mowa w § 2 ust. 1, pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) zwanym dalej: "rozporządzenie", na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia oraz sprawozdania finansowe, o których mowa w § 2 ust. 1, pkt 2 rozporządzenia jeśli jest on zobowiązany do ich sporządzania zgodnie z przepisami o rachunkowości.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama