reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 30 grudnia 2010r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/181/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 10 listopada 2010 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVIII/181/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego Nr 284, poz. 3656 z dnia 30 listopada 2010r) zmienia się § 1 pkt 2 lit.d, który otrzymuje brzmienie:
"§ 1 pkt 2 lit. d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 2,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,"
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą od 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama