reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 21 grudnia 2010r.

do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Wasilków

pomiędzy:

Miastem Białystok, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku - Tadeusza Truskolaskiego, NIP 542-030-46-37, REGON 000515000, zwanym dalej Miastem,

a

Gminą Wasilków, z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, NIP 542-000-55-50, REGON 000530726, zwaną dalej Gminą, reprezentowaną przez: Burmistrza Wasilkowa - Antoniego Pełkowskiego.

§ 1. W porozumieniu międzygminnym zawartym w dniu 27 listopada 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2009 r. Nr 232 poz. 2788, z 2010 r. Nr 8 poz. 173, Nr 89 poz. 1347, Nr 162 poz. 2017 i Nr 258 poz. 3189) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Ryczałtową należność Gminy za każdy miesiąc wykonywania przez Miasto Usług w roku 2011 ustala się w wysokości 36 000,00 zł. brutto (słownie złotych: trzydzieści sześć tysięcy 00/100). Należność będzie przekazywana z góry przez Gminę na konto Miasta Białegostoku: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, PEKAO S.A. w Białymstoku nr 17 1240 5211 1111 0010 3553 4458 w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca obowiązywania porozumienia.";

2) Załącznik do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r. otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszego Aneksu.

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks sporządzony został w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze otrzymuje Miasto, jeden egzemplarz otrzymuje Gmina.

§ 4. Postanowienia niniejszego aneksu obowiązują od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta


Tadeusz Truskolaski

Burmistrz


Antoni Pełkowski


Załącznik do Aneksu Nr 4
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 14 września 2010 r.


Załącznik
do Porozumienia międzygminnego
z dnia 27 listopada 2009 r.

Przebieg tras linii komunikacyjnych objętych Porozumieniem w sprawie powierzenia Miastu Białystok wykonywania zadania Gminy Wasilków w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

1. Linia nr 3

a) kierunek Miasto - Gmina

przystanek graniczny I i II strefy taryfowej : nr inw. 405 Ogródki Działkowe;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od przystanku nr inw. 405 Ogródki Działkowe do przystanku nr inw. 409 Ogrodniczki/pętla: 4,566 km (tylko na terenie gminy Wasilków);

b) kierunek Gmina - Miasto

przystanek graniczny II i I strefy taryfowej : nr inw. 414 Ogródki Działkowe;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od pętli nawrotowej na przystanku nr inw. 410 Ogrodniczki do przystanku nr inw. 414 Ogródki Działkowe: 4,748 km. (tylko na terenie gminy Wasilków).

2. Linia nr 100

a) kierunek Miasto-Gmina

przystanek graniczny I i II strefy taryfowej : nr inw. 577 Ogródki Działkowe;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od przystanku nr inw. 577 Ogródki Działkowe do przystanku:

- nr inw. 788 Wasilków/Cmentarz: 3,615 km

- nr inw. 779 Święta Woda: 4,697 km

b) kierunek Gmina - Miasto

przystanek graniczny II i I strefy taryfowej : nr inw. 566 Ogródki Działkowe;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od pętli nawrotowej na przystanku:

- nr inw. 788 Wasilków/Cmentarz: 4,079 km;

- nr inw. 779 Święta Woda: 5,297 km;

do przystanku nr inw. 566 Ogródki Działkowe;

3. Linia nr 102

a) kierunek Miasto-Gmina

przystanek graniczny I i II strefy taryfowej : nr inw. 505 Zajazd/Muzeum Wsi

długość trasy linii w II strefie taryfowej od przystanku nr inw. 505 Zajazd/Muzeum Wsi do przystanku:

- nr inw. 738 Jurowce/Wieś: 2,860 km;

- nr inw. 727 Sochonie/pętla: 5,810 km;

b) kierunek Gmina - Miasto

przystanek graniczny II i I strefy taryfowej : nr inw. 504 Zajazd/Muzeum Wsi;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od pętli nawrotowej na przystanku:

- nr inw. 731 Jurowce: 2,610 km;

- nr inw. 727 Sochonie: 5,550 km.

do przystanku nr inw. 504 Zajazd/Muzeum Wsi;

Liczba wozokilometrów realizowanych w ramach Usług

Nr linii

Długość odcinka w II strefie [km]

Rodzaj autobusu

Liczba kursów na terenie gminy

Ilość wozokilometrów [km]

Kierunek

Suma (2+3)

rozkład

rozkłady

Białystok - Gmina

Gmina - Białystok

R

S

Św.

R

S

Św.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

4,566

4,748

9,314

jednoczłonowy

3

3

4

27,942

27,942

37,256

dwuczłonowy

10

3

0

93,140

27,942

0,000

razem

121,082

55,884

37,256

100

3,615

4,079

7,694

jednoczłonowy

16

14

6

123,104

107,716

46,164

dwuczłonowy

42

20

19

323,148

153,880

146,186

4,697

5,297

9,994

jednoczłonowy

9

4

7

89,946

39,976

69,958

dwuczłonowy

2

7

11

19,988

69,958

109,934

razem

556,186

371,530

372,242

102

2,86

2,61

5,47

jednoczłonowy

7

8

8

38,290

43,760

43,760

dwuczłonowy

0

0

0

0,000

0,000

0,000

5,81

5,55

11,36

jednoczłonowy

18

7

5

204,480

79,520

56,800

dwuczłonowy

0

0

0

0,000

0,000

0,000

razem

242,770

123,280

100,560

jednoczłonowy

483,762

298,914

253,938

dwuczłonowy

436,276

251,780

256,120

SUMA

920,038

550,694

510,058

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Milena Bernacka-Stachniałek

Adwokat i doradca restrukturyzacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama