reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 21 grudnia 2010r.

do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r.w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Supraśl

pomiędzy:

Miastem Białystok, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku - Tadeusza Truskolaskiego, NIP 542-030-46-37, REGON 000515000, zwanym dalej Miastem,

a

Gminą Supraśl, z siedzibą w Supraślu przy ul. Józefa Piłsudskiego 58, reprezentowaną przez Burmistrza Supraśla - Radosława Dobrowolskiego, NIP 542-030-43-18, zwaną dalej Gminą

§ 1. W porozumieniu międzygminnym zawartym w dniu 27 listopada 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2009 r. Nr 232 poz. 2787, z 2010 r. Nr 8 poz. 171, Nr 142 poz. 1846, Nr 162 poz. 2016, Nr 243 poz. 2961 i Nr 268 poz. 3334) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Ryczałtową należność Gminy za każdy miesiąc wykonywania przez Miasto Usług w roku 2011 ustala się w wysokości 73 000,00 zł. brutto (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące 00/100). Należność będzie przekazywana z góry przez Gminę na konto Miasta Białegostoku: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, PEKAO S.A. w Białymstoku nr 17 1240 5211 1111 0010 3553 4458 w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca obowiązywania porozumienia.";

2) Załącznik do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r. otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do ninejszego Aneksu.

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks sporządzony został w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze otrzymuje Miasto, jeden egzemplarz otrzymuje Gmina.

§ 4. Postanowienia niniejszego Aneksu obowiązują od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta


Tadeusz Truskolaski

Burmistrz


Radosław Dobrowolski


Załącznik do Aneksu Nr 6
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 21 grudnia 2010 r.


Załącznik
do Porozumienia Międzygminnego
z dnia 27 listopada 2009 r.

PRZEBIEG TRAS LINII KOMUNIKACYJNYCH OBJĘTYCH POROZUMIENIEM W SPRAWIE POWIERZENIA MIASTU BIAŁYSTOK WYKONYWANIA ZADANIA GMINY SUPRAŚL W ZAKRESIE LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO.

1. Linia nr 1

a) kierunek Miasto - Gmina

przystanek graniczny I i II strefy taryfowej : nr inw. 711 Zaścianki/Cerkiew;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od przystanku nr inw. 711 Zaścianki/Cerkiew do przystanku:

- nr inw. 798 Grabówka/Kościół: 2,450 km;

- nr inw. 758 Grabówka/Pomnik: 3,020 km.

b) kierunek Gmina - Miasto

przystanek graniczny II i I strefy taryfowej : nr inw. 716 Zaścianki/Cerkiew;

długość trasy linii w II strefie taryfowej odcinek od pętli nawrotowej na przystanku:

- nr inw. 790 Grabówka/Kościół: 2,450 km;

- nr inw.759 Grabówka/Pomnik: 3,088 km;

do przystanku nr inw. 716 Zaścianki/Cerkiew.

2. Linia nr 3

a) kierunek Miasto - Gmina

przystanek graniczny I i II strefy taryfowej : nr inw. 405 Ogródki Działkowe;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od przystanku nr inw. 405 Ogródki Działkowe do przystanku nr inw. 409 Ogrodniczki/pętla: 1,949 km (tylko na terenie gminy Supraśl).

b) kierunek Gmina - Miasto

przystanek graniczny II i I strefy taryfowej : nr inw. 414 Ogródki Działkowe;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od pętli nawrotowej na przystanku nr inw. 410 Ogrodniczki do przystanku nr inw. 414 Ogródki Działkowe:: 2,110 km. (tylko na terenie gminy Supraśl).

3. Linia nr 13

a) kierunek Miasto - Gmina

przystanek graniczny I i II strefy taryfowej : nr inw. 197 Szklarnia;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od przystanku nr inw. 197 Szklarnia do przystanku nr inw. 876 Ciasne: 9,069 km.

b) kierunek Gmina - Miasto

przystanek graniczny II i I strefy taryfowej : nr inw. 197 Szklarnia;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od pętli nawrotowej na przystanku nr inw. 876 Ciasne do przystanku nr inw. 197 Szklarnia: 9,460 km.

4. Linia nr 105

a) kierunek Miasto - Gmina

przystanek graniczny I i II strefy taryfowej : nr inw. 794 Kol.Grabówka/Myśliwska;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od przystanku nr inw. 794 Kol.Grabówka/Myśliwska do przystanku: nr inw. 761 Sobolewo: 5,667 km;

b) kierunek Gmina - Miasto

przystanek graniczny II i I strefy taryfowej : nr inw. 793 Kol. Grabówka/Dębowa;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od pętli nawrotowej na przystanku: nr inw. 761 Sobolewo: 5,731 km;

do przystanku nr inw. 793 Kol. Grabówka/Dębowa.

Liczba wozokilometrów realizowanych w ramach Usług

Nr linii

Długość odcinka w II strefie [km]

Rodzaj autobusu

Liczba kursów na terenie gminy

Ilość wozokilometrów [km]

Kierunek

Suma (2+3)

rozkład

rozkłady

Białystok - Gmina

Gmina - Białystok

R

S

Św.

R

S

Św.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2,450

2,730

5,180

jednoczłonowy

31

18

17

160,580

93,240

88,060

dwuczłonowy

10

6

4

51,800

31,080

20,720

3,020

3,088

6,108

jednoczłonowy

6

2

6

36,648

12,216

36,648

dwuczłonowy

3

1

0

18,324

6,108

0,000

razem

267,352

142,644

145,428

3

1,949

2,110

4,059

jednoczłonowy

3

3

4

12,177

12,177

16,236

dwuczłonowy

10

3

0

40,590

12,177

0,000

razem

52,767

24,354

16,236

13

9,069

9,460

18,529

jednoczłonowy

8

4

4

148,232

74,116

74,116

dwuczłonowy

0

0

0

0,000

0,000

0,000

2,502

2,947

5,449

jednoczłonowy

0

1

1

0,000

5,449

5,449

dwuczłonowy

0

0

0

0,000

0,000

0,000

razem

148,232

79,565

79,565

105

5,667

5,731

11,398

jednoczłonowy

28

17

16

319,144

193,766

182,368

dwuczłonowy

0

0

0

0,000

0,000

0,000

razem

319,144

193,766

182,368

jednoczłonowy

676,781

390,964

402,877

dwuczłonowy

110,714

49,365

20,720

SUMA

787,495

440,329

423,597

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama