reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/16/10 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 143 i 146, Nr 106, poz. 675 ) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 102 912 zł w tym:

- dział 756, rozdział 75615 § 0310 o kwotę 30 000 zł

- dział 756, rozdział 75616 § 0360 o kwotę 20 000 zł

- dział 853, rozdział 85395 § 2007 o kwotę 6 112 zł

- dział 921, rozdział 92195 § 6260 o kwotę 46 800 zł

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 6 112 zł w tym:

- - dział 853, rozdział 85395 § 2009 o kwotę 6 112 zł

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 24 112 zł w tym:

- dział 801, rozdział 80101 § 4260 o kwotę 4 800 zł

- dział 801, rozdział 80132 § 4210 o kwotę 13 200 zł

- dział 853, rozdział 85395 § 4179 o kwotę 3 112 zł

- dział 853, rozdział 85395 § 4219 o kwotę 3 000 zł

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 120 912 zł

- dział 630, rozdział 63095 § 6050 o kwotę 20 000 zł

- dział 801, rozdział 80101 § 6060 o kwotę 4 800 zł

- dział 801, rozdział 80132 § 6060 o kwotę 60 000 zł

- dział 853, rozdział 85395 § 4177 o kwotę 3 112 zł

- dział 853, rozdział 85395 § 4217 o kwotę 3 000 zł

- dział 900, rozdział 90095 § 6050 o kwotę 30 000 zł

§ 5. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 38 696 171 zł, a plan wydatków 39 106 171 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 410 000 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. W budżecie miasta na 2010 r. przyjętym Uchwałą Nr XXXIX/ 169/ 09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta na 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2010 r. Nr 47, poz. 822) wprowadza się zmiany polegające na:

1) Załącznik Nr 2 pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

2) Załącznik Nr 3 pn. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Objaśnienia do zmian w budżecie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/16/10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/16/10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z fudnuszy strukturalnych i Funduszy Spójności

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama