reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/21/11 Sejmik Województwa Podlaskiego

z dnia 10 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany Rozporządzenia Wojewody Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Narwi"

Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 214, poz. 1806; z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, zmiany: Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Rozporządzeniu Nr 9/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Narwi" wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: "Obejmuje obszar Doliny Narwi o łącznej powierzchni 41.860 ha."

2) w § 2 uchyla się ust. 3.

3) § 3 otrzymuje brzmienie: "Nadzór nad Obszarem sprawuje Zarząd Województwa Podlaskiego."

4) W załączniku Nr 1 po ostatnim zdaniu dodaje się akapit w brzmieniu: "W skład Obszaru Chronionego Krajobrazu "Doliny Narwi" nie wchodzą grunty stanowiące działki o numerach ewidencyjnych: 114/2, 113/2 i 548 obręb wsi Koźliki, gmina Narew, położone w południowej części Obszaru przylegające do drogi Janowo - Kożyno Duże, stanowiącej na tym odcinku granicę Obszaru."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama