reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/21/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania


Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz.1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz.1738, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842) uchwala się, co następuje:
§ 1. W celu pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, zapewniania opieki higienicznej zleconej przez lekarza, pielęgnacji oraz w miarę możliwości zapewniania kontaktów z otoczeniem, określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
§ 2. Usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie decyzji administracyjnej, określającej okres przyznanej usługi, zakres świadczonych usług, miejsce świadczonych usług oraz wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca, a także miejsce i termin dokonywania wpłat za przyznane usługi.
§ 3. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze określa się w decyzji przyznającej usługi opiekuńcze, od 1 godziny w zależności od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie, w następującej wysokości:
Dochód na osobę w rodzinie, na podstawie kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy o pomocy społecznej
Wysokość odpłatności wyrażona w zł za 1 godzinę usługi
Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie
do?120% nieodpłatnie nieodpłatnie
powyżej 120% do ?150% 1,50 1,50
powyżej 150% do ?200% 2,00 2,00
powyżej 200% do ?250% 2,50 2,50
powyżej 250% do ?300% 4,50 4,50
powyżej 300% w całości w całości
§ 4. Potrzeby w zakresie usług opiekuńczych, liczbę godzin, okres i miejsce ich świadczenia proponuje pracownik socjalny z uwzględnieniem osoby potrzebującej pomocy.
§ 5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być częściowo lub w całości zwolnione od opłat na wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego, jeżeli:
1) zobowiązany do opłat poniósł straty materialne w wyniku klęsk żywiołowych lub innych wypadków losowych;
2) wystąpiły znaczne - powyżej 30% miesięcznego dochodu - wydatki związane z kosztami leczenia i rehabilitacji.
§ 6. Traci moc uchwała Nr V/35/07 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 20 lipca 2007r w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań własnych Gminy Bargłów Kościelny, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, tryb ich pobierania oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności za te usługi ( Dz.Urz.Woj. Podlaskiego Nr 190, poz.1928, Nr 232, poz.2394).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Niedzielska

Prawnik ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, trener, mediator ds. pracowniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama