reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/7/10 Rady Gminy Puńsk

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r., Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 Z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z 2010 r. Nr 28 poz.146 Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020) Rada Gminy Puńsk uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2010 rok w zakresie:

1. zwiększenia planu dochodów o kwotę 43.460,- zgodnie z tabelą Nr 1

2. zwiększenia planu wydatków o kwotę 43.460,- zgodnie z tabelą Nr 2

3. zmniejszenie planu wydatków o kwotę 946.243,- zgodnie z tabelą Nr 2

4. zwiększenie planu wydatków o kwotę 152.740,- zgodnie z tabelą Nr 2

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1. plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok wynosi ogółem 13.834.164,-

w tym:

- dochody bieżące 11.589.126,-

- dochody majątkowe 2.245.038,-

2. plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok wynosi ogółem 21.845.865,-

w tym:

- wydatki bieżące 11.909.413,-

- wydatki majątkowe 9.936.452,-

Deficyt budżetu w kwocie 8.011.701,- zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 2.265.035,- pożyczką w kwocie 5.206.497,- na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE oraz wolnymi środkami w kwocie 540.169,-

§ 3. Przyjmuje się:

- zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1

- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 2

- dotacje podmiotowe w 2010 roku- zgodnie z załącznikiem Nr 3

- przychody i rozchody budżetu w 2010 roku- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Część opisową stanowi załącznik Nr 1

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Puńsk i umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Krakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/7/10
Rady Gminy Puńsk
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/7/10
Rady Gminy Puńsk
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/10
Rady Gminy Puńsk
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/7/10
Rady Gminy Puńsk
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/7/10
Rady Gminy Puńsk
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Część opisowa

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama