reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit c, d, e, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr153 poz 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055 , Nr 116 poz 1203 , Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128/ oraz art.211, art. 212 art.214, art.215,art. 235, art.236, art.237 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146. / Rada Gminy Nurzec Stacja uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 -2012 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach na 2010 rok - załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy.

§ 5. Wprowadza się zmiany do wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały Rady Gminy.

§ 7. Wprowadza się zmiany do planu dochodówi wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały Rady Gminy.

§ 8. Prognoza łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne po zmianach , zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. Paragraf 7 Uchwały Nr XXIII/134/09 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nurzec-Stacja na rok 2010 otrzymuje brzmienie: " Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na : 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 926 889 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2 152 000 zł; 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 667 197 zł".

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem - 11 385 066 zł,

- Plan wydatków ogółem - 13 795 496 zł. Źródło sfinansowania deficytu w kwocie 2 410 430 zł stanowią:

- kredyty w kwocie - 1 708 000 zł,

- pożyczki w kwocie - 444 000 zł,

- wolne środki budżetowe w kwocie - 258 430 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczacy Rady


Zenon Podbielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/10
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.shs

Zmiany w planie dochodów na 2010 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/9/10
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.shs

Zmiany w planie wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/9/10
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.shs

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/9/10
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.shs

Zadania inwestycyjne w 2010r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/9/10
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.shs

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/9/10
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.shs

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/9/10
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.shs

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/9/10
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.shs

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama