reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 9/V/11 Rady Miasta Zambrów

z dnia 25 stycznia 2011r.

w sprawie trybu i określenia szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 i ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 11775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620) i art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Podatnik podatku rolnego zamierzający korzystać ze zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej składa do Burmistrza Miasta wniosek o potwierdzenie uprawnień do korzystania ze zwolnienia w terminie do 31 stycznia roku podatkowego lub w terminie 15 dni od daty powstania obowiązku podatkowego w trakcie roku po upływie terminu 31 stycznia.

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1 zawiera co najmniej:

1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika i jego adres;

2) powierzchnię całkowitą użytków rolnych gospodarstwa rolnego;

3) powierzchnię użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, której dotyczy zwolnienie z podaniem numerów działek i klas użytków rolnych i ich powierzchni;

4) wnioskowany okres zwolnienia;

5) informację o wcześniejszym korzystaniu ze zwolnień z tytułu zaprzestania produkcji rolnej z podaniem powierzchni gruntów, numerów działek i okresów zwolnienia;

6) podpis wnioskodawcy.

§ 3. 1. Burmistrz Miasta sprawdza zgodność wniosku z warunkami określonymi w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku rolnym i w przypadku stwierdzenia niezgodności, wzywa wnioskodawcę do korekty wniosku wskazując niezbędny zakres korekty oraz termin jej dokonania.

2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio gdy wniosek jest niekompletny lub zawiera błędne dane.

§ 4. 1. Potwierdzenie uprawnień do korzystania ze zwolnienia następuje w drodze decyzji, która zawiera między innymi:

1) powierzchnię gruntów wyłączonych z użytkowania rolnego, podlegającą zwolnieniu od podatku z podaniem numerów działek;

2) okres zwolnienia.

2. W przypadku gdy wniosek o potwierdzenie uprawnień do korzystania ze zwolnienia nie odpowiada warunkom określonym w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku rolnym i wnioskodawca nie dokonał korekty, o której mowa w § 3 ust. 1 Burmistrz wydaje decyzję odmawiającą potwierdzenia uprawnień do korzystania ze zwolnienia.

3. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio gdy wnioskodawca nie dokonał korekty, o której mowa w § 3 ust. 2, a informacje zawarte we wniosku uniemożliwiają sprawdzenie warunków ustawy.

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia określonych w przepisach prawa warunków zwolnienia od podatku rolnego Burmistrz może wydać decyzję stwierdzającą wygaśnięcie uprawnień do zwolnienia.

§ 5. Ustala się następujące warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków, o których mowa w § 1:

1) na gruntach podlegających zwolnieniu nie mogą być dokonywane zbiory i nie może być prowadzona produkcja rolna;

2) grunty orne powinny być przez okres zwolnienia utrzymane w czarnym ugorze;

3) z gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej podatnik nie może pobierać pożytków.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama