reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1/11 Starosty Kolneńskiego

z dnia 27 stycznia 2011r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 r

przedkładane Radzie Powiatu - zgodnie z obowiązkiem ustawowym wynikającym z art.38b, ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powołana została przez Starostę Kolneńskiego zarządzeniem Nr 2/08 na okres kadencji 2008/2011r. Natomiast zarządzeniem Nr 4/09 Starosty Kolneńskiego z dnia 25 lutego 2009 roku dokonano aktualizacji jej składu. Po aktualizacji skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku minionej kadencji przedstawiał się następująco:

1) Henryk Duda - Starosta (przewodniczący komisji)

2) Andrzej Mieczkowski - Radny, delegowany przez Radę Powiatu

3) Zdzisław Szymański - Radny, delegowany przez Radę Powiatu

4) Marek Przybyszewski - Komendant Powiatowy Policji w Kolnie

5) Joanna Makarewicz - przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie

6) Jerzy Bielawski - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Powiatu ( powołany przez Starostę)

7) Edward Wysocki - Nacz. Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych (powołany przez Starostę)

8) Zbigniew Kiełczewski - Komendant Straży Miejskiej w Kolnie (powołany przez Starostę)

9) Dariusz Dziemianko - Prokurator Rejonowy w Kolnie (wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Łomży)

10) Lech Kowalczyk - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie (powołany przez Starostę).

W 2010r. komisja realizowała zadania Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz realizowała zadania określone w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. W ramach ustawowych zadań i kompetencji na posiedzeniu w dniu 29 października 2010r. komisja zajmowała się oceną zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz opiniowaniem pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży. Na tym posiedzeniu sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego przedstawił przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kolnie. W podsumowaniu swego wystąpienia nadmienił, że stan bezpieczeństwa jest zadowalający a wykrywalność za rok 2010 kształtuje się poziomie ok 83% i została utrzymana z poziomu roku 2009, przy czym była wyższa o 3% od wykrywalności ogólnej z roku 2008.

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie w informacji o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach za rok 2010 akcentował, że ogólna ilość zdarzeń w porównaniu do roku 2009 uległa dużemu wzrostowi tj. o 265 zdarzeń. Zwiększona ilość zdarzeń dotyczyła przede wszystkim zdarzeń miejscowych. Reasumując wystąpienie podkreślił, że z uwagi na wyzwania zagrożeń cywilizacyjnych jakie ciążą na straży pożarnej niezbędne jest doposażenie jednostek ratowniczych w specjalistyczny sprzęt ratowniczy oraz samochody gaśnicze z napędem terenowym pozwalającym na sprawne przemieszczanie się w terenie piaszczystym i grząskim.

Prokurator Rejonowy w Kolnie omówił działania jakie podejmowała prokuratura w Kolnie w kierunku bezpieczeństwa na terenie powiatu kolneńskiego w 2010 roku. W podsumowaniu pan prokurator nadmienił, że największa liczba zagrożeń jakie występowały, to zagrożenia drogowe. Drugie miejsce to przestępstwa przeciw rodzinie. Około 70 procent prowadzonych spraw zakończyło się postępowaniem sadowym.

W związku z okresem zimowym 2010-2011 na posiedzeniu omawiano temat bezpieczeństwa ludzi bezdomnych, samotnych i innych, którzy z uwagi na różne uwarunkowania mogą znaleźć się w warunkach zagrażających życiu. Dyskutowano nad formami pomocy tym osobom. O zwołanie posiedzenia komisji w tej sprawie występował także Komendant Powiatowy Policji w Kolnie Pan Marek Przybyszewski, natomiast Wojewoda Podlaski pismem z dnia 21 października 2010r. zwrócił się z apelem do wszystkich prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów o podjęcie działań pomocowych w tym kierunku. Apel Wojewody został odczytany na posiedzeniu , a także umieszczony na stronie internetowej Starostwa w zakładce Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego - Organizacje pomocy społecznej i ośrodki wsparcia doraźnego.

Jako Starosta Kolneński pismem z dnia 25 listopada 2010r. zawróciłem się do wszystkich służb w powiecie o rozważenie możliwości organizacyjnego i finansowego wsparcia umożliwiającego ochronę osób i rodzin pozbawionych zabezpieczenia na okres tegorocznej zimy. W swym wystąpieniu szczególnie akcentowałem na pomoc jaka powinna być udzielona przez Gminne/Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Na mój apel odpowiedziały następujące Ośrodki Pomocy Społecznej:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach,

- Ośrodek Pomocy Społecznej Małym Płocku,

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

Na podstawie analizy materiałów zebranych z tych ośrodków wynika, że służby te podejmują na szeroką skalę działania pomocowe w okresie zimowym. Pomoc ta skupia się szczególnie w pomocy osobom ubogim, starszym i innym znajdującym się w trudnych warunkach materialnych i bytowych a szczególnie w: pomocy finansowej w zakupie opału, zasiłkach celowych na zakup odzieży, obuwia i żywności. Ośrodki te współpracują z organizacjami pozarządowymi w tym współfinansują posiłki dla ubogich, organizowane przy parafiach, świadczą usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osobom starszym i niedołężnym z powodu wieku i inwalidztwa; upowszechniają informacje teleadresowe dotyczące wykazu ośrodków pomocy społecznej, wykazu noclegowni, bezpłatnej infolinii itp. Ponadto Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie przygotowany jest na udzielenie pomocy w tymczasowym schronieniu dla 15 osób. W tym ośrodku są odpowiednie warunki do przygotowania ciepłego posiłku (kuchnia z wyposażeniem) pokoje z wyposażeniem oraz łazienki z natryskami.

W podsumowaniu mego sprawozdania jako przewodniczący komisji bezpieczeństwa i porządku uważam, że działania w sferze bezpieczeństwa na szczeblu powiatu i zwierzchnictwa starosty nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami są działaniami pragmatycznymi a zarazem dublującymi się ze służbami ustawowo powołanymi do tych działań. Gwarancją efektywnej współpracy na tym poziomie i w tym zakresie będzie odpowiednio zwiększenie gremiów lokalnych reprezentantów poza ustawowy skład, który zostanie uwzględniony w okresie następnej letniej kadencji, tak, żeby skład był adekwatny do zakresu jej działania i pokładanych oczekiwań.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Kolneński


Henryk Duda

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Lech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama