reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/15/11 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 28 stycznia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 oraz Nr 40, poz. 230), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/11
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1 do Uchwały IV.15 .11 - zmiany w dochodach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/15/11
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2 do uchwały IV.15.11 - zmiany w wydatkach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/15/11
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3 do uchwały IV.15.11 - inwestycje 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/15/11
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 4 do uchwały IV.15.11 - UE

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/15/11
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 5 do uchwały IV.15.11 - przychody rozchody

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/15/11
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik Nr 6 do uchwały IV.15.11 - dotacje

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 8 000 zł,

2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości - 10 000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6 290 095 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 976 399 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 116 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: 6 908 394 zł.

a) dochody bieżące - 4 310 765 zł

b) dochody majątkowe - 2 597 629 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: 7 768 793 zł.

a) wydatki bieżące - 4 192 386 zł

b) wydatki majątkowe - 3 576 407 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 860 399 zł zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 555 457 zł oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 304 942 zł.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200 000 zł;

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 555 457 zł.

3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2 245 020 zł;

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Anna Kośmider

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama