reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr I/7/11 Zgromadzenia Związku Gmin - "Czyste Środowisko"

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie planu finansowego Związku Gmin na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", oraz lit. "i", oraz art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Zgromadzenie Związku Gmin "Czyste Środowisko" uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. dochody budżetu związku w wysokości 23.464,- zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. wydatki budżetu związku w wysokości 23.464,-zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 234,-zł,

§ 3. Upoważnia się Zarząd Związku do:

a) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bnkowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku Związku,

b) zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu),

c) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2012) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w 2012 roku,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin "Czyste Środowisko".

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/7/11
Zgromadzenia Związku Gmin - "Czyste Środowisko"
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Plan finansowy dochodów Związku Gmin "Czyste Środowisko" na 2011 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan

900

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

23 464,00

90002

Gospodarka odpadami

23 464,00

2900

Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst oraz

związków gmin na dofin.wł.zadań bieżących

23 464,00

w tym:

Gmina Czarna Białostocka

5 813,50

Gmina Supraśl

6 634,50

Gmina Wasilków

6 840,50

Gmina Dobrzyniewo Duże

4 175,50


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/7/11
Zgromadzenia Związku Gmin - "Czyste Środowisko"
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Plan finansowy wydatków Związku Gmin "Czyste Środowisko" na 2011 rok.

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan

758

Różne rozliczenia

234,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

234,00

4810

Rezerwy

234,00

900

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

23 230,00

90002

Gospodarka odpadami

23 230,00

4170

wynagrodzenia bezosobowe

7 800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

12 930,00

OGÓŁEM

23 464,00

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stronyireszta.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama