Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr 1/11 Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 21 lutego 2011r.

stawek czynszów w niepublicznym zasobie mieszkaniowym

Tekst pierwotny

Zgodnie z art. 4a ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. z 2005 roku Nr 31, poz. 266 z późn. zm./ oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części, Burmistrz Miasta Augustowa przesyła zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2010 położonych na obszarze Gminy Miasta Augustów.


Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2010 położonych na obszarze Gminy Miasta Augustów.

Stawki czynszu za1 m2powierzchni użytkowej lokalu

Powierzchnia
lokalu

Standard lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

do 1918r.

1919-45

1946-1970

1971-2002

po 2002r.

zły*

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

poniżej

A

1)**-
2)...

-

-

-

-

-

-

14,00

-

7,15

B

-

-

-

-

-

5,52

-

5,52

-

5,52

C

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40m2 do 60m2

A

-

-

-

4,15

-

-

-

12,60

-

2)14,00
9,57

B

-

-

-

-

-

5,52

-

5,52

-

5,52

C

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

powyżej 60m2do 80m2

A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,50

B

-

-

-

-

-

5,52

-

5,52

-

5,52

C

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

powyżej 80m2

A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,15

B

-

-

-

-

-

5,52

-

5,52

-

5,52

C

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A) - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)

B) - standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania)

C) - standard niski (brak instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej)

*) - budynek wymaga remontu

1) ** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek

2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek

Augustów, 21.02.2011r.

Burmistrz Miasta Augustowa


Kazimierz Kożuchowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe