Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr 1/11 Wójta Gminy Wyszki

z dnia 24 lutego 2011r.

o wysokości czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok

Tekst pierwotny

Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz.U. Nr 250, poz. 1873) Wójt Gminy Wyszki przedkłada zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2010 roku, położonych na obszarze gminy

Załącznik do Ogłoszenia Nr 1/11
Wójta Gminy Wyszki
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok

Wójt


Ryszard Perkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe