Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 19/IV/11 Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 27 lutego 2011r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę Perlejewo

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe