Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 8/2011 Zarządu Powiatu Zambrowskiego

z dnia 21 marca 2011r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zambrowskiego za 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 i 3 i ust 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726) Zarząd Powiatu Zambrowskiego postanawia:

§ 1.

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2010 r. według którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 41.337.222 zł, - wykonanie dochodów - 41.135.527,26 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 1

2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 47.328.222 zł, - wykonanie wydatków - 44.547.639,28 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących rachunek dochodów własnych - dochody gromadzone na tym rachunku i wydatki nimi sfinansowane zgodnie z załącznikiem Nr 4

4. Informacja o stanie mienia komunalnego powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać :

1) Radzie Powiatu Zambrowskiego

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 8/2011
Zarządu Powiatu Zambrowskiego
z dnia 21 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2011 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 21 marca 2011 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 8/2011
Zarządu Powiatu Zambrowskiego
z dnia 21 marca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 8/2011 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 21 marca 2011 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 8/2011
Zarządu Powiatu Zambrowskiego
z dnia 21 marca 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 8/2011 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 21 marca 2011 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 8/2011
Zarządu Powiatu Zambrowskiego
z dnia 21 marca 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 8/2011 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 21 marca 2011 roku


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 8/2011
Zarządu Powiatu Zambrowskiego
z dnia 21 marca 2011 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 8/2011 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 21 marca 2011 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 8/2011 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 21 marca 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 8/2011 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 21 marca 2011 r.

Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego na terenie Powiatu Zambrowskiego w 2010 roku
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego na terenie Powiatu Zambrowskiego w 2010 roku

Członek Zarządu Powiatu Zambrowskiego


Stanisław Rykaczewski


Członek Zarządu Powiatu Zambrowskiego


Robert Maciej Rosiak


Członek Zarządu Powiatu Zambrowskiego


Marek Krajewski


Członek Zarządu Powiatu Zambrowskiego


Marek Niewiński

Przewodniczący Zarządu Powiatu Zambrowskiego


Stanisław Krajewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe