reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/30/11 Rady Miasta Brańsk

z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2011 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz.675), oraz art. 211, art. 212, art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123 poz. 835, Nr 96 poz. 620, Nr 152 poz.1020) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia o dokonanych zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody budżetowe w kwocie 1 164 909 zł przeznacza się na spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 5. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:

1) dochody budżetu 14 482 902 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 10 956 368 zł,

- majątkowe w wysokości 3 526 534 zł

2) wydatki budżetu 15 178 721 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 11 040 918 zł,

- majątkowe w wysokości 4 137 803 zł.

3) deficyt budżetu 1 860 728 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/11
Rady Miasta Brańsk
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/30/11
Rady Miasta Brańsk
z dnia 28 marca 2011 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/30/11
Rady Miasta Brańsk
z dnia 28 marca 2011 r.

OBJAŚNIENIA do zmian w budżecie na 2011 r.

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 163 314 zł, w tym:

1) Dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 97 545 zł zwiększono subwencję ogólną zgodnie zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2011

2) Dział 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę 900 zł zwiększono dotację celową na pomoc państwa w zakresie dożywiana zgodnie z pismem nr FB-II.3111.16.2011.BŁ

3) Dział 853 rozdział 85395 § 2007 i § 2009 o kwotę 55 300 zł zwiększono dochody w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim na realizację Projektu pn. "Pomocna dłoń".

4) Dział 750 rozdział 75056 § 2010 o kwotę 9 569 zł zwiększono dochody w związku z otrzymaną dotacją na przeprowadzenie Spisu Powszechnego.

2. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 163 314 zł, w tym:

1) Dział 600 rozdział 60016 § 4300 o kwotę 610 zł - zwiększenie wydatków związanych z pozostałą działalnością wynika z wynajmu koparki do zbicia lodu na ulicy Boćkowskiej.

2) Dział 750 rozdział 75023 § 4170 o kwotę 2 000 zł - zwiększono wydatki na wynagrodzenie bezosobowe w związku z remontem pomieszczeń urzędu oraz przeprowadzonym egzaminem na nauczyciela mianowanego.

3) Dział 750 rozdział 75022 § 4700 o kwotę 2 500 zł - zwiększenie wydatkow wynika z przeprowadzonego szkolenia dla radnych.

4) Dział 750 rozdział 75023 § 4270 o kwotę 92 435 zł - zwiększono wydatki na remont budynku urzędu.

5) Dział 750 rozdział 75056 o kwotę 9 569 zł - zwiększenie wydatków jest związane z przeprowadzeniem i obsługą Spisu Powszechnego.

6) Dział 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę 900 zł - zwiększono wydatki na dożywianie w związku z pismem Wojewody pPodlaskiego nr FB-II.3111.16.2011.BŁ.

7) Dział 853 rozdział 85395 o kwotę 55 300 zł zwiększenie wydatków związane jest z realizacją przez Zespół Szkół Projektu pn. "Pomocna dłoń".

3. Kwota 97 545 zł , która została rozdysponowana po stronie wydatków, pochodzi z uwolnionych własnych środków w dziale 801 rozdział 80101.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama