reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/28/11 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 24 marca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr III/14/11 z dnia 2 lutego 2011 r .w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. Nr z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 6 ust. 2 pkt. 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493; Dz.U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/14/11 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2011r. Nr 58, poz.679) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

a) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie;

b) Posterunku Policji w Knyszynie;

c) Pedagodzy szkolni;

d) Pielęgniarka środowiskowa;

e) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

f) Sądu Rejonowego w Białymstoku (Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej)."

2. § 3 otrzymuje brzmienie: " § 3. Powoływanie członków zespołu interdyscyplinarnego:

a) Przedstawiciele poszczególnych instytucji/jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami/jednostkami;

b) Skład zespołu interdyscypinarnego zostanie ustalony zarządzeniem Burmistrza Knyszyna powołującym zespół interdyscypinarny,

c) Każdy członek zespołu interdyscyplinarnego, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w zespole."

3. W § 4 ust.2 otrzymuje brzmienie: " 2. Odwołanie członka zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego członka zespołu - przedstawiciela tego samego podmiotu, zgodnie z procedurą określoną w § 2."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Ciołko

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria JKP Adwokaci we Wrocławiu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama