| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/35/11 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie ustanowienia tytułu Ambasador Siemiatycz

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz.558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1450; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się tytuł Ambasadora Siemiatycz za godną szczególnego uznania działalność na rzecz miasta.

§ 2. 1. Tytuł przyznaje Burmistrz Miasta na wniosek Kapituły.

2. Laureaci tytułu otrzymują nagrodę w postaci wizerunku herbu wraz z dyplomem.

§ 3. Do zgłaszania kandydatur uprawnieni są:

1) radni Rady Miasta Siemiatycze;

2) instytucje publiczne;

3) organizacje pozarządowe;

4) osoby prywatne.

§ 4. Szczegółowe zasady przyznawania tytułu Ambasador Siemiatycz określa regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Kapitułę tutułu stanowią Przewodniczący Rady Miasta będący Przewodniczącym Kapituły oraz Przewodniczący stałych komisji rady.

2. Szczegółowy regulamin prac Kapituły zostanie przyjęty na pierwszym posiedzeniu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska


Załącznik do Uchwały Nr VII/35/11
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 marca 2011 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU AMBASADOR SIEMIATYCZ

§ 1. 1. Tytuł Ambasadora Siemiatycz przyznawany jest corocznie za dany rok kalendarzowy.

2. Termin zgłaszania kandydatur do tytułu Ambasador Siemiatycz za rok poprzedni upływa z ostatnim dniem lutego z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W roku 2011 termin zgłaszania kandydatur do Tytułu Ambasador Siemiatycz za rok poprzedni upływa 13 maja.

4. Zgłoszenia w formie pisemnej powinny zawierać:

1) dane o kandydacie;

2) opis zasług kandydata uzasadniający złożenie wniosku;

3) dane, adres oraz podpis wnioskodawcy;

4) zgodę kandydata.

5. Do zgłoszenia mogą być dołączone referencje oraz opinie innych podmiotów.

6. Zgłoszenia mogą być przesyłane pocztą na adres urzędu miasta lub składane w biurze podawczym.

7. W przypadku przesyłania zgłoszenia za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do urzędu miasta.

§ 2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2, Burmistrz Miasta niezwłocznie przekazuje zgłoszenia Przewodniczącemu Kapituły.

§ 3. Kapituła dokonuje oceny zgłoszonych kandydatur i przedstawia do akceptacji wniosek w sprawie przyznania Tytułu Ambasadora Siemiatycz Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uroczystość przyznania tytułu Ambasador Siemiatycz odbywać się będzie w czasie Dni Siemiatycz.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

Ekspert w dziedzinie ociepleń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »