| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/41/11 Rady Gminy Narewka

z dnia 18 kwietnia 2011r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania sportowcom nagród za wysokie wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. l457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675/ oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się nagrody sportowe Gminy Narewka za szczególne osiągnięcia sportowe zwane dalej "nagrodami".

2. Nagrody sportowe przeznaczone są dla szczególnie uzdolnionych uczniów oraz mieszkańców Gminy Narewka, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Nagrody te przyznawane są jednorazowo w wysokości nie wyższej niż 2.000 zł (dwa tysiące złotych) dla jednego zawodnika lub w formie nagrody rzeczowej.

3. Nagrody celowe - stanowiące wsparcie finansowe udziału uczniów uprawiających sport z Gminy Narewka w imprezie sportowej rangi krajowej i międzynarodowej są również przyznawane jednorazowo w kwocie nie wyższej niż 2.000 zł ( dwa tysiące złotych) lub w formie nagrody rzeczowej.

§ 2. Nagrody przyznaje się jako nagrody indywidualne.

§ 3. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za wysokie wyniki sportowe lub na określony cel.

§ 4. Wnioski o przyznanie nagród sportowcom mogą składać:

1) Kluby Sportowe działające na terenie Gminy Narewka,

2) Dyrektor Zespołu Szkół w Narewce,

3) Komisja ds. Socjalnych i Społecznych Rady Gminy Narewka,

4) osoby indywidualne zamieszkałe na terenie Gminy Narewka.

§ 5. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawierać:

1) dane osobowe kandydata do nagrody (imię i nazwisko, adres zamieszkania), nazwę szkoły, uczelni lub pracodawcy, nazwę i adres klubu sportowego zrzeszającego zawodnika,

2) informację o osiągnięciach, za które nagroda ma być przyznana lub cel na jaki ma być przeznaczona wraz z uzasadnieniem,

3) wnioski o nagrodę składa się do Wójta Gminy Narewka.

§ 6. Wnioski rozpatruje pod względem formalnym Sekretarz Gminy, a nagrody przyznaje Wójt Gminy Narewka po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Socjalnych i Społecznych Rady Gminy Narewka.

§ 7. Nagrody wręcza Wójt Gminy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Gryc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »