reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. e oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Śniadowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy w 2011 roku polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 446 794 zł oraz zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 1 693 203 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 624 432 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 1 764 514 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 14 818 720 zł, (w tym dochody bieżące 13 351 209 zł, dochody majątkowe 1 467 511 zł), natomiast plan wydatków ogółem wynosi 15 643 230 zł, w tym wydatki bieżące 12 194 657 zł, wydatki majątkowe 3 448 573 zł;

§ 2. Deficyt budżetowy w kwocie 824 510 zł pokryty zostanie kredytami długoterminowymi w wysokości 36 440 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 788 070 zł;

§ 3. "Wykaz wydatków majątkowych na 2011 rok" przyjmuje kształt zgodny z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 4. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2011 roku" przyjmują kształt zgodny z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 5. "Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2011 rok" przyjmuje kształt zgodny z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 6. "Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2011 roku" przyjmuje kształt zgodny z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy;

§ 8. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku - Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego;

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy


Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Zalewski

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Zalewski


Przewodniczący Rady Gminy


Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Zalewski


Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Zalewski


Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Zalewski


Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Zalewski


Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Zalewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/28/2011
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/28/2011
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/28/2011
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/28/2011
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/28/2011
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/28/2011
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik Nr 6

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Kubicz

Doradca podatkowy, Partner Kancelarii LTCA odpowiedzialny za Dział Cen Transferowych i Compliance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama