reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/35/11 Rady Gminy Płaska

z dnia 19 kwietnia 2011r.

zmieniająca Uchwałę Nr X/60/04 Rady Gminy Płaska z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Płaska

Na podstawie art 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578) po dokonaniu analizy projektu zmiany regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Płaska, uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/60/04 Rady Gminy Płaska z dnia 23 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Płaska (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 21, poz. 416, z 2006 r. Nr 24, poz. 321) wprowadza się następujące zmiany:

1)użyte w Uchwale w różnej liczbie i przypadku słowa "Urząd" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku słowami "Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej";

2)użyte w Regulaminie dostarczania wody na terenie gminy Płaska w różnej liczbie i przypadku słowa "Urząd Gminy Płaska, Urząd Gminy, Urząd" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku słowami "Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej";

3)W § 21 Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Płaska dodaje się pkt. 5 i 6 o treści:

"5) Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej na rzecz Odbiorców świadczy także usługi dodatkowe, które rozliczane są na podstawie cennika usług dodatkowych ustalonego przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej i zatwierdzanego przez Wójta;

6) cennik usług dodatkowych - oznacza zestawienie opłat ustalonych przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej, pobieranych za usługi inne niż wynikające z zakresu umowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, świadczone odpłatnie. ".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Ciężkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama