reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII.34.2011 Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 16 maja 2011r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 , z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz. 1726) - Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 615.600 zł.

§ 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 600.000 zł.

§ 3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 26.672 zł

§ 4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 11.072 zł.

Powyższych zmian dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 5. Dokonać zmiany załącznika pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 r, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1)Plan dochodów ogółem 12.581.721 zł w tym:

a) bieżące - 8.383.486 zł,

b) majątkowe - 4.198.235 zł.

2)Plan wydatków ogółem 12.285.314 zł w tym:

a) bieżące - 8.377.486 zł,

b) majątkowe - 3.907.828 zł.

§ 7. Dochody budżetu w wysokości 721.522 zł pochodzące z refundacji Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w 2010 roku.

§ 8. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 425.115 zł planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY


mgr inż. Leszek Olchowik

Załącznik do Uchwały Nr VII.34.2011
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 16 maja 2011 r.
Zalacznik.doc

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII.34.2011
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 16 maja 2011 r.
Zalacznik1.xls

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII.34.2011
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 16 maja 2011 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII.34.2011
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 16 maja 2011 r.
Zalacznik3.doc

Wykaz zadań inwestycyjnych

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama