| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/89/11 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 30 maja 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr. 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675, z 2011 r. nr 21, poz. 113) w związku z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/317/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 156, poz. 2073), zmienionej uchwałą Nr XLIV/515/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 czerwca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 173, poz. 1988) i uchwałą Nr XLI/512/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 kwietnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 pkt 2. otrzymuje brzmienie:

"2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia za 1 m2 powierzchni reklamy:

Rodzaj zajęcia pasa drogowego

Kategoria drogi

krajowa

wojewódzka

powiatowa

gminna

Reklama

2,00

1,50

1,20

0,90

Niekomercyjne informacje służące promocji miasta Białegostoku i regionu

0,05

0,05

0,03

0,03

".

2. § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w § 1 pkt 1-3 niniejszej uchwały ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

Rodzaj zajęcia pasa drogowego

Kategoria drogi

krajowa

wojewódzka

powiatowa

gminna

Ogródki gastronomiczne

1,60

0,90

0,70

0,50

Stoiska (stragany): handlowe, wystawowe lub ekspozycyjne, z wyłączeniem stoisk (strganów) sprzedaży kwiatów lub zniczy w okresie od dnia 20 października do dnia 10 listopada włącznie

3,50

3,00

2,70

2,50

Stoiska (stragany) sprzedaży kwiatów lub zniczy w okresie od dnia 20 października do dnia 10 listopada włącznie

10,00

10,00

8,00

8,00

Ekspozycja, sprzedaż prac malarskich lub rzeźb

0,20

0,20

0,20

0,20

Niekomercyjne wystawy miejskie informacyjno-promocyjno-okolicznościowe

0,05

0,05

0,03

0,03

Inne cele

2,40

1,70

1,50

1,30

".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »