| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Zawady

z dnia 19 stycznia 2011r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 i Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128 i Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180 poz.1111 i Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675) i art. 19 pkt 1 lit. "a" oraz pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz.844, Nr 220 poz.1601, Nr 225 poz.1635, Nr 245 poz.1775, Nr 249 poz.1828 i Nr 251 poz.1847 oraz z 2008r. Nr 59 poz.531, Nr 93 poz.585 i Nr 116 poz.730, Nr 233 poz.1463, z 2009r. Nr 56 poz.458, z 2010r. Nr 95 poz.613, Nr 96 poz.620, Nr 225 poz.1461), Rada Gminy Zawady uchwaliła, co następuje:

§ 1. W paragrafie 3 ust.2 uchwały Nr III/18/02 Rady Gminy Zawady z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie opłaty targowej, zmienionej uchwałą Nr V/36/03 w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Zawady Nr III/18/02 z dnia 16.12.2002r. w sprawie opłaty targowej oraz uchwałą Nr XXIV/149/09 z dnia 14 kwietnia 2009r. zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej, słowa: "Małgorzata Maliszewska", "Piotr Grabowski" i "Zdzisław Raszkiewicz" zastępuje się słowami: "Barbara Targońska" oraz "Stanisław Bogus".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawady.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zawady oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zawady.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zawady


Zdzisław Kapica

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »