Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 20/11 Burmistrza Szepietowa

z dnia 15 marca 2011r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Burmistrz Szepietowa zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 według którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 16.658.642 zł, wykonanie - 15.888.035 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania;

2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 19.289.142 zł, wykonanie - 18.259.913zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań administracji rządowej zleconych gminie:

1) plan dochodów po zmianach - 2.441.321 zł, wykonanie - 2.431.958 zł;

2) plan wydatków po zmianach - 2.441.321 zł, wykonanie - 2.431.958 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w §1 przekazać w terminie do 31 marca 2011r.:

1) Radzie Miejskiej w Szepietowie;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Szepietowa


Stanisław Roch Wyszyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/11
Burmistrza Szepietowa
z dnia 15 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1 do zarządzenia

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/11
Burmistrza Szepietowa
z dnia 15 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/11
Burmistrza Szepietowa
z dnia 15 marca 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 20/11
Burmistrza Szepietowa
z dnia 15 marca 2011 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 2 do zarządzenia

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 20/11
Burmistrza Szepietowa
z dnia 15 marca 2011 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 3 do zarządzenia

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe