reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/39/11 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 20 maja 2011r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 211, 212 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

1) zmniejszyć o kwotę 155.000 zł

2) zwiększyć o kwotę 133.442 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1) zmniejszyć o kwotę 94.659 zł

2) zwiększyć o kwotę 73.101 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zmienia się załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/25/11 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok -"Przychody i rozchody budżetu w 2011 r". - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 15.941.602 zł

2) plan wydatków ogółem 20.488.984 zł.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.547.382 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 4.259.688 zł

- wolnych środków w kwocie 287.694 zł.

§ 7. Na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się wolne środki w kwocie 431.913 zł.

§ 8. Paragraf 7 Uchwały Nr III/25/11 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok otrzymuje brzmienie:

"Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.259.688zł Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.228.161 zł."

§ 9. § 9. Paragraf 13 pkt 1 Uchwały Nr III/25/11 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok otrzymuje brzmienie:

" 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.259.688 zł,

b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.228.161 zł."

c) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900.000 zł."

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy zawarto w załączniku Nr 5.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Ciołko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/39/11
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 20 maja 2011 r.
Zalacznik1.xls

doc1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/39/11
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 20 maja 2011 r.
Zalacznik2.xls

doc2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/39/11
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 20 maja 2011 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały 05.2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/39/11
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 20 maja 2011 r.
Zalacznik4.xls

Arkusz zbiorczy II

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/39/11
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 20 maja 2011 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 5 Objaśnienia

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama