Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 67/11 Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i § 11 pkt 5 uchwały Nr IV/18/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na rok 2011 - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie miasta na 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w budżecie miasta polegających na przeniesieniu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 94 379 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 94 379 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4) dokonuje się zmian w budżecie miasta polegających na przeniesieniu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów wynosi ogółem 53 629 114 zł,

2) plan wydatków wynosi ogółem 55 205 114 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo


inż. Adam Kiełczewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/11
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Przesunięcie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/11
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Zwiększenie dochodów

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 67/11
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.doc

Zwiększenie wydatków

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 67/11
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.doc

Przesunięcie dochodów

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe