reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/41/11 Rady Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974 oraz Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz 146, Nr 40, poz.230 oraz Nr 106, poz. 675) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726) ) Rada Gminy Kobylin-Borzymy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2011 rok:

1) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 6.774,00 zł dział 854, rozdział 85415 § 2030 - zadania własne,

2) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 26.774,00 zł, dział 854, rozdział 85415 § 3260 - 6.774,00 zł; dział 801, rozdział 80114 § 6050- 20.000,00 zł - zadania własne,

3) zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 20.000,00 zł ,dział 801, rozdział 80114 § 6060 - zadania własne,

4) źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 67.326,00 zł będą wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi ogółem 11.029.539,00 zł w tym: dochody bieżące - 9.602.865,00, dochody majątkowe- 1.426.674,00zł; plan wydatków wynosi ogółem 11.096.865,00 zł,w tym: wydatki bieżące - 8.914.259,00 zł, wydatki majątkowe - 2.182.606,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylin-Borzymy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Bagiński


Załącznik do Uchwały Nr VIII/41/11
Rady Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 roku w

Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku ujęte w WPF

Planowane wydatki na rok budżetowy 2011

Planowane wydatki - finansowane z dochodów własnych j.s.t

Planowane wydatki - finansowane z kredytów i pożyczek

Planowane wydatki - finansowane ze środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie całej Gminy

-

326.000

26.000

300.000

-

2.Przebudowa dróg gminnych we wsiach Kobylin-Kruszewo i Stare Wnory

-

510.606

10.606

500.000

-

3.Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stypułki-Święchy

55.000

55.000

55.000

-

-

4.Budowa placu integracyjnego we wsi Kobylin-Latki

-

130.000

-

70.000

60.000

5.Remont świetlicy wiejskiej we wsi Pszczółczyn

-

329.000

10.000

165.000

154.000

6.Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kobylinie-Borzymach

-

20.000

-

20.000

-

7. Zakupy inwestycyjne:

-

62.000

17.000

45.000

-

- w tym remont Zespołu Szkół w Kobylinie-Borzymach

-

45.000

-

45.000

-

Razem

55.000

1.432.606

118.606

1.100.000

214.000

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ratajczak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama