| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/44/11 Rady Gminy Przerośl

z dnia 27 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały poboru podatków i opłat w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010, Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r.Nr 117, poz. 679), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007r. Nr 109, poz. 747; z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009r. Nr 56, poz. 458; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475)oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 2002, poz. 1682; Nr 216, poz. 1826; z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008r. Nr 116, poz. 730; z 2009r. Nr 56, poz. 458; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) art. 6, ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654) w zw. z art. 9, art. 28 § 4 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póź. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. § 1. W uchwale Nr II/9/06 Rady Gminy Przerośl z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa(Dz.Urzęd.Woj.Podl. Nr 300, poz.3134), § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2. Inkasentami uprawnionymi do pobierania podatków i opłat, o których mowa w § 1 , są sołtysi na terenie swojego sołectwa, t. j.: 1) Pan Bagiński Andrzej - na terenie Sołectwa wsi Blenda, 2) Pan Murawka Sławomir - na terenie Sołectwa wsi Bućki, 3) Pan Brzostowski Jarosław - na terenie Sołectwa wsi Hańcza, 4) Pani Karwel Jadwiga - na terenie Sołectwa wsi Iwaniszki, 5) Pan Bogdan Krzysztof - na terenie Sołectwa wsi Kolonia Przerośl II, 6) Pani Świerzbin Alicja - na terenie Sołectwa wsi Kolonia Przerośl I, 7) Pan Siłkowski Stefan - na terenie Sołectwa wsi Kruszki, 8) Pan Rakowski Michał - na terenie Sołectwa wsi Krzywólka, 9) Pan Kozłowski Józef - na terenie Sołectwa wsi Morgi, 10) Pani Romanowska Bożena - na terenie Sołectwa wsi Łanowicze Małe, 11) Pan Kukowski Mieczysław - na terenie Sołectwa wsi Łanowicze Duże, 12) Pan Zuzelski Stanisław - na terenie Sołectwa wsi Nowa Pawłówka, 13) Pani Danilewicz Zofia - na terenie Sołectwa wsi Olszanka, 14) Pan Jokajty Krzysztof - na terenie Sołectwa wsi Prawy Las, 15) Pan Sześciła Witold - na terenie Sołectwa wsi Przerośl, 16) Pan Kalinowski Dariusz - na terenie Sołectwa wsi Przystajne, 17) Pan Kownacki Józef - na terenie Sołectwa wsi Przełomka, 18) Pani Kruszko Teresa - na terenie Sołectwa Nowa Przerośl, 19) Pan Kardel Kazimierz - na terenie Sołectwa wsi Rakówek, 20) Pan Radzewicz Wiesław - na terenie Sołectwa wsi Romanówka, 21) Pan Protasiewicz Marzanna - na terenie Sołectwa wsi Stara Pawłówka, 22) Pan Ułanowicz Zbigniew - na terenie Sołectwa wsi Śmieciuchówka, 23) Pan Rogożyński Antoni - na terenie Sołectwa wsi Zarzecze, 24) Pan Kardel Józef - na terenie Sołectwa wsi Wersele, 25) Pan Szymaszko Zdzisław - na terenie Sołectwa wsi Zusenko."

§ 2. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »