reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/80/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 21 czerwca 2011r.

w sprawie utworzenia publicznego żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Suwałki

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235) art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2011 r. jednostkę budżetową Miasta Suwałki - Żłobek Miejski w Suwałkach.

§ 2. Akt założycielski Żłobka stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadaje się Statut jednostce budżetowej Żłobek Miejski w Suwałkach przy ul. gen. Władysława Andersa 10 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Mienie nieruchome stanowiące własność Gminy Miasta Suwałki, będące w trwałym zarządzie Przedszkola nr 7 w Suwałkach i służące działalności oddziałów żłobkowych funkcjonujących w jego strukturach, zostanie przekazane w trwały zarząd Żłobka Miejskiego - jednostki budżetowej Gminy Miasta Suwałki.

2. Mienie ruchome stanowiące własność Gminy Miasta Suwałki, będące dotychczas na stanie Przedszkola nr 7 w Suwałkach i wykorzystywane przez oddziały żłobkowe funkcjonujące w jego strukturach, zostanie przekazane do dyspozycji Żłobka Miejskiego - jednostki budżetowej Gminy Miasta Suwałki.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/80/2011
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 21 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik nr 1 do uchwały- akt założycielski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/80/2011
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 21 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.docx

Załącznik nr 2 do uchwały-Statut

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Grabowski

Prawnik.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama